50:50 Partnership in Commercial Businesses

In most cases, disputes amongst shareholders at the formation and  early stages of a commercial enterprise are not that common. During the early stages, the shareholders may ignore small disagreements between them in order to realize their objectives and ideas, and to avoid damaging the business that they have established for profit. However, when the […]

Şirket Formalitelerini Uygulama ve Şirket Temizliği

Şirket formalitelerini takip etmek, hem anonim şirketlerde (corporation) hem de limited şirketlerde (LLC) iş faaliyetlerinin bir parçası olmalıdır. Şirketler, sınırlı sorumlu olmalarından kaynaklanan korumalarını muhafaza edebilmek için şirket formalitelerini yerine getirmelidirler. Hepimizin bildiği gibi, iş adamları işletmenin borçlarından doğan kendi şahsi mesuliyetlerini sınırlamak için anonim veya limited şirket kurarlar. Fakat eğer şirket formaliteleri takip edilmez […]

Observing Corporate Formalities and Corporate Clean-Up

Following corporate formalities should become a part of doing business in both corporations and LLCs. Corporates should observe corporate formalities to maintain their limited liability shield. As we all know, most of the time, business people form corporations and LLCs to limit their personal liabilities for the entity’s debts. If corporate formalities are not followed […]

Ortaklık ve Şirket İhtilafları- Son Hesaplaşma

  İster çalışan bir işletmeyi, şirketi ya da franchise’i satın alsın, isterse sıfırdan yeni bir şirket (start-up) kursun, girişimci kişisel ekonomik durumunu kendi kontrolü altına alma isteğiyle motive olur. Hikayelerini her gün duyuyor ve ticari girişimcilerin becerilerine , yoktan var edebilme yeteneklerine ve sınırsız azimlerine hayran oluyorum. Kendi memleketinden uzak, topraklarından ayrı, yabancı bir ülkede […]

Ticari İşletmede %50-50 Ortaklık

Çoğunlukla ticari işletmelerin kuruluş ve başlangıç aşamasında ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlıklar son derece azdır. Bu dönemde ortaklar, ideallerini ve fikirlerini gerçekleştirmek için kar amacı ile kurdukları işletmenin zarar görmemesi adına ufak tefek görüş ayrılıklarının üzerinde de pek fazla durmayabilirler. Fakat ticari işletme para kazanmaya (ya da tam tersi zarar etmeye) başladığında ise durum son derece […]

NEDEN HER TİCARİ İŞLETMENİN BİR AVUKATI OLMALI?

NEDEN HER TİCARİ İŞLETMENİN BİR AVUKATI OLMALI? ABD hukuk sistemi, kara avrupası hukuk sisteminden çok daha farklı ve karmaşık bir hukuk sistemi olmasının yanısıra, federal devlet yapısı karmaşayı daha da yoğun bir hale getiriyor. ABD’de sık sık, “eğer ticaretle uğraşacaksanız, kendi işinizi yapacaksanız, iyi bir muhasebeciniz ve iyi bir avukatınız olmalı” deyişini işitmişsinizdir. İşletmecinin neden […]

Why register your trademark?

 Trademark is defined as a brand name. A trademark or service mark includes any word, name, symbol, device, or any combination, used to identify and distinguish the goods/services of one seller or provider from those of others, and to indicate the source of the good/services. Patents, copyrights, and trademark are often confused by many people: […]