Markanızı neden tescil ettirmelisiniz?

An English version of this article is also available: Why register your trademark?

16Marka, ticari isim olarak tanımlanmaktadır. Bir ticari marka veya hizmet markası, bir satıcı veya hizmet sağlayıcının sunduğu ürün ve hizmetleri belirtmeye ve diğerlerinden ayırmaya, sunulan ürün/hizmetin kaynağını belirtmeye yarayan herhangi bir kelime, isim, sembol, araç veya bunların herhangi bir kombinasyonudan meydana gelmektedir.

Patentler, telif hakları ve markalar çoğu insan tarafından birbirine karıştırılmaktadır: Bunlar arasında bazı benzerlikler olsa da aslında farklı tür fikri mülkiyetler olup, tamamen farklı amaçlara hizmet etmektedirler. Kısaca, telif hakları orijinal bir sanat eseri veya edebi eserin içeriğini korumakta iken patent ise yeni ve yenilikçi bir buluşu korur. Markalar ise ürün ve hizmetlerin kendisinden ziyade bunları adlandırmak için kullanılan fikri mülkiyetleri korur.

Ticari markalar, markanın sahibi ürün ve hizmetlerini adlandırmak için kullanmaya devam ettiği sürece sonsuza dek koruma altında kalabilir ve bir takım yenileme gerekliliklerine tabidir. Ticari markaların aksine patentler genellikle 20 yıl içerisinde geçerliliğini yitirir, telif hakları ise genelde eserin yaratıcısı öldükten 70 yıl sonra sona erer.

Bir markanın koruma altına alınması için gerekli şartlar sağlandığı takdirde A.B.D.’de markalar üzerindeki haklar iki şekilde elde edilebilir: (1) bu markanın ticari amaçla ilk kez kullanılması ile; veya (2) markayı A.B.D. Patent ve Marka Tescil Bürosuna (“USPTO”) ilk kez kayıt ettirilmesi ile. Bu durum, haklarınızın belirtilen “ilk kullanım” (bu durum genellikle “içtihat hukuku” haklarına sahip olmak olarak adlandırılır) tarihi itibariyle tahakkuk ettiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bir markayı “kullanan” herkes içtihat hukukunda yasal olarak bir markaya sahiptir. Diğer taraftan marka sahibi ancak markası USPTO’nun Marka Tescil Dairesi veya Bütünleyici Tescil Dairesi tarafından listelendiğinde bir “tescilli” markaya sahip olur.

İçtihat hukukuna dayanan marka hakları da meşru olmakla birlikte, markayı USPTO aracılığı ile tescil ettirmek, hakların icra edilebilmesi açısından kolay ve düşük maliyetli bir yol sunmaktadır. Federal düzeyde bir marka tescili sahibi olmanın aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajları vardır:

 • Markayı ticari marka uygunluğu araştırmasında kolay bulunur hale getirmek suretiyle başkalarını kafa karıştırıcı düzeyde benzer markalar kullanmaktan vazgeçirir, dolayısı ile yaşanabilecek sıkıntıları daha ortaya çıkmadan önler.
 • Patent Ofisi’nin mevcut kayıtlara kafa karıştıracak kadar benzer markaları gerekçe göstererek marka tescilini reddetme görevi olduğundan, A.B.D. Hükümetinin gücünü arkanıza almanızı ve ihlalleri size herhangi bir ek masraf çıkmadan engellemeyi sağlayarak kafa karıştırıcı düzeyde benzer markalara karşı sizi korur.
 • Markaları başvuru tarihinden itibaren ülke çapında kullanımda kabul eder – bu ilk kullananın haklı olduğu bir sistemde çok önemlidir zira aksi takdirde haklarınız markanın faaliyet gösterdiği veya bilindiği coğrafi bölge ile sınırlı olacak ve markanızın başka bir bölgede başkası tarafından kullanılması durumunda, bu işletmeler büyüdüğü zaman karışıklıklar çıkacaktır.
 • Tescil tarihi itibariyle ülke çapında bir sahiplik bildirimi sağlamakta ve diğerlerinin “kötü niyet olmadan” bu markayı kullandıkları yönündeki iddialarını engeller.
 • 5 yılın sonunda daha da artan korumalar ve “reddedilemez” hale gelme ihtimali ile tescilde belirtilen ürün ve hizmetlerin geçerliliği ve yegane mülkiyeti için bir kanıt niteliği taşır. Bu niteliği ile, sadece mahkemelerde sizin işinizi kolaylaştırmakla kalmaz, başkalarını mahkemeye gitmeden, hızlıca markanızı kullanmaktan vazgeçirme konusunda da size kolaylık sağlar.
 • Markanız tescildeki ürün ve hizmetler için kullanıldığında size ® sembolünü kullanma hakkı tanır. (eğer bir marka üzerinde hak iddia ederseniz, kamuya o markaya sahip olduğunuzu belli etmek için, USPTO’ya başvuru yapıp yapmadığınıza bakılmaksızın “TM” (trademark, ticari marka) veya “SM” (service mark, hizmet markası) amblemlerini kullanabilirsiniz. Federal tescil bildiren “®” sembolünü ise ancak USPTO markanızı tescil ettikten sonra kullanabilirsiniz. Başvuru onay sürecinde ise kullanamazsınız).
 • Federal mahkemede dava açma, hatta bazı durumlarda zararın ve avukat ücretinin üç katını alma hakkını sağladığından dolayı, uygun davalarda önemli düzeyde parasal telafi imkanı doğurur.
 • Korsan ürün/hizmet durumunda sizin miktarı devlet tarafından önceden belirlenmiş zararların karşılanmasını hak etmenizi sağlar. Tazminat almak için fiili zararı belgeleme gerekliliğinizi ortadan kaldırarak sizi rahatlatır.
 • Gerekirse teminat olarak kullanılabilir ve kolayca devredilebilir.
 • Yabancı kayıtlar için bir dayanak oluşturur ve işletmeniz büyüdüğünde markanızın dünya çapında koruma altına alınmasını kolaylaştırır.
 • Tesciliniz Gümrük nezdinde ayrıca “kayıt altına alındığında”, A.B.D. Gümrük ve Sınır Koruması’nın markanızı ihlal eden, korsan ürünlerin ithalatını engellemesini sağlayarak Gümrüğün sizin tarafınızda olmasını sağlar.

Marka araştırması, federal A.B.D. markası elde edilmesi veya bir marka bürosu girişimine yanıt verilmesi konusunda 50 eyaletin TÜMÜNDEN ve TÜM DÜNYADAN müvekkillerimize yardım ediyor, ve A.B.D. Patent ve Marka Ofisi önünde kanuni temsillerini sağlıyoruz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Size hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.