L-1 Vizesi Şartlarını Sağlayan Şirketler

L-1 vizesi bağlamında ele alındığı zaman, A.B.D.’ye çalışanlarını L-1 vizesi ile göndermek isteyen yabancı şirketlerin bir A.B.D. şirketi ile özel bir bağı olması gerekmektedir. A.B.D. ofisi ve yabancı işletme hem ortak mülkiyeti hem de aynı idareyi paylaşmaya devam etmelidir. Ya aynı şirket olmalı ya da aralarında birbirlerine ana şirket, şube, bağlı şirket veya alt kuruluş […]

L-1 Visa Qualifying Organization

 L-1 Visa Qualifying Organization In an L-1 visa context, an overseas company that seeks to send employees to the U.S. under an L-1 visa is required to be related to the U.S. company in a specific manner. Both the U.S. office and the foreign entity must continue to share common ownership and control. They must […]

L-1 Sirketlerarasi Transfer Vizesi

L-1 Şirketlerarasi Transfer Vizesi L-1 Vizesi Nedir? L-1 vizesi yabancı şirketlerin vasıflı çalışanlarının Amerika’daki bağlı şirket, kardeş şirket, ya da ana şirkete transfer edilmelerine, ABD’ye taşınmalarına ve söz konusu bu şirketlerde çalışmalarına olanak veren geçici ve göçmen olmayan kategoride bir vizedir. Şirketlerarası transfer vizesi, L-1, hizmet ve ürünlerini ABD’ye açmak ve genişlemek isteyen yurtdışındaki küçük […]