İflas bildirimleri kredi raporlarınızda ne kadar süreyle kalır?

İflas bilgilerinin kredi raporlarında kalış süresi Adli Kredi Raporlama Yasası (Fair Credit Reporting Act, FCRA) ile belirlenmektedir. FCRA, kredi kayıt bürolarının (‘kredi raporlama ajansları’ olarak da bilinir) kredi raporlarında iflasları 10 seneye kadar ibraz etmelerine izin vermektedir. Büyük kredi raporlama ajanslarının, FCRA’ya bağlı kalmaksızın iflas bildirimi raporlamalarında uyguladıkları kendilerine has politikaları bulunmaktadır. Teamüle göre, Chapter […]