L-1 Sirketlerarasi Transfer Vizesi

15L-1 Şirketlerarasi Transfer Vizesi

L-1 Vizesi Nedir?
L-1 vizesi yabancı şirketlerin vasıflı çalışanlarının Amerika’daki bağlı şirket, kardeş şirket, ya da ana şirkete transfer edilmelerine, ABD’ye taşınmalarına ve söz konusu bu şirketlerde çalışmalarına olanak veren geçici ve göçmen olmayan kategoride bir vizedir. Şirketlerarası transfer vizesi, L-1, hizmet ve ürünlerini ABD’ye açmak ve genişlemek isteyen yurtdışındaki küçük veya yeni kurulmuş/start-up şirketler için diğer koşullar değerlendirildikten sonra, iyi bir yol olabilir. Bu vize küçük işletmeler lehine özellikle bir avantaj, çünkü küçük işletmenin operasyonuna doğrudan vakıf olan işletmecisi/yöneticisi/müdürü’nün ABD’de ana şirketin amaç ve hedeflerine uygun bir şube açmasına olanak verir. Ancak USCIS küçük ve tanınmayan şirketlerin L vizesi başvurularını, çok uluslu ve bilinen şirketlerin başvurularına kıyasla, biraz daha yakından bakıp, tetkik edecektir. Bu sebeple küçük şirketlerin L vizelerinde konusunda uzman bir göçmenlik avukatıyla çalışması doğru bir tercih olur.

L-1 vizesi çok uluslu, büyük şirketler tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Yeni bir ülkede pazar geliştirirken özel, uzmanlaşmış, bilgi gerektiren çalışanların yeni açılan şubede çalışmaları zorunlu olabilir. Ya da bu tip şirketler üst düzey yöneticilerini belirli zaman süreci için değişik ülkelerdeki iştiraklerine veya şubelerine, ya da kardeş şirketlerine göndermek suretiyle bir rotasyona tabi tutarak şirket içindeki rekabet ve vizyonu artırabilirler; bu tip rotasyon çoğunlukla şirketin unu ve gelişimi için esasen son derece önemlidir.

L-1 Vizesini almak için işverenin hangi koşullara sahip olması gerekiyor?
İşveren şirketin yabancı bir şirket ile, ana şirket, şube, yan kuruluşu, kardeş şirketi gibi, bir bağı bulunmalıdır. Bunlara, şartlara uyan kuruluşlar/qualifying entities denir. Bunlar şirketler olabileceği gibi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, dini veya hayır kurumları da olabilir. İstirak ve bağlı şirketlerde yabancı şirket, ABD’deki şirket ile ya eşit hisselere sahip olmalı, ya da yabancı şirket hissselerin %5o sinden fazlasına sahip olmalıdır. Yurtdışı şirketin, L-1 vizesi için başvuracak ABD şirketinde % 50 den az, azınlık hisselerine sahip olması halinde ise, eğer yabanci şirket fiili kontrolünü elinde bulunduruyorsa L-1 vizesi mümkün olur.

Bunun yanısıra, L-1 vizeli kişi(ler)in ABD’de bulunduğu müddetçe, şirketin ABD’de ve ABD dışında en az bir başka ülkede ya direk olarak, ya da iştirak veya bağlı/kardeş şirketleri marifetiyle iş yapıyor olması şartı vardır. Şirketin uluslararası ticaret yapması şartı yok, ama ortada gerçek bir ticaretin olması aranmaktadır. “İş yapıyor olma” sistematik, düzenli ve sürekli mal veya hizmet şartını ifade ediyor. Dolayısıyla sadece irtibat bürosu veya acentasından öteye gitmeyen bir şube bu yönüyle L-1 şartını yerine getiremez.

Ancak yeni bir ofisin açılması için yabancı şirketin bir çalışanını L-1 vizesi alarak ABD’ye göndermek istemesi halinde ayrıca şu şartlar da aranır: Şirket yeni ofisi sağlamış, teminat altına almış olmalıdır. Ayrıca, şirketlerarası transfer edilecek çalışan son üç yılın, bir yılını yurtdışı şirkette sürekli/kesintisiz olarak müdür, idareci veya yönetici kapasitesinde çalışmış olmalıdır; ve nihayet, ABD’deki yeni ofis, söz konusu müdür, idareci veya yönetici ya da uzmanlaşmış bilgi sahibi kapasitesindeki çalışanı, başvuru tarihinden itibaren bir yıl içinde mali olarak destekleyebilecek durumda olmalıdır.

Bu vize kapsamındaki haklar nedir?
Göçmen olmayan vize kategorisindeki L-1 vizesi ABD’ye nitelikli elaman getirmek isteyen uluslararası şirketler için en önemli araçlardan birisidir. L-1 vize sahipleri ABD’de oldukları müddetçe, daimi ikametgahlarını yutdışında bulundurmak zorunda değildirler ve eğer arzu ederlerse -şartlarını taşıdıkları müddetçe- L-1 vizelerini tehlikeye atmaksızın, yasal oturum izni (yeşil) kart için başvurabilirler.

Bu vize sahipleri ABD’ye ailelerini de, yani eş ve 21 yasının altındaki evli olmayan çocuklarını da. getirebilirler. Aile üyeleri L-2 vizesi altında sınıflandırılır ve çalışma izni için başvurabilirler. L-1 vizesi sahiplerinin ise ayrıca çalışma iznine başvurmalarına gerek yok, çünkü bu vize zaten çalışma esasına göre verilen bir vize türüdür.

Başvuru sırasında istenen belgeler nedir?
L-1 vize başvurusunda şartların varlığını ispata yarar, yoğun ve çeşitli belgelerin ibrazı gerekir. Bu belgeler ABD’deki şirketten, yabancı şirketten ve şirketlerarası transfer edilen çalışandan olmak üzere düşünülebilir. Başvurunun özelliğini göre bu belgeler çeşitlilik gösterebilecektir. Bu sebeple her bir ayrı durumu kapsayan tek bir listenin varlığından söz etmek mümkün değil. Ancak genel olarak örnek olması bakımından, ABD şirketinin şirket kuruluş evrakları, hisse oranlarını gösteren belgeler, hisse senetleri, banka ekstreleri, ilk yatırımı tevsik eden banka transfer kayıtları, kira sözleşmesi, ticari sözleşmeler, organizasyon şeması, muhasebe raporları, ofisin içi ve dışından fotoğrafları; Yurtdışı şirketten ise, son üç yıllık vergi beyannameleri, broşürler, banka ekstreleri, şirket kuruluş evrakları, lisansları; ve transfer edilen çalışanın ise, özgeçmişi, diplomasi, atama kararına ilişkin yönetim kurulu kararı, kişinin yönetici olarak yurtdışında işlev yapabilme kabiliyetini gösteren diğer bilgi ve belgeleri sayabiliriz.

Bu vize ne kadar süreyle verilmektedir?

İlk başlangıçta L-1 vizesi en fazla üç yıl için verilmektedir. ABD de yeni ofis açmak için vize şartlarına sahip L-1 vizesi alan çalışan için ise, başlangıçta en fazla bir yıl için verilir. Daha sonra iki yıllık süreler halinde vizeyi uzatmak mümkündür. Ancak çalışan L-1 vizesi ile ABD’de toplamda 7 yıldan fazla kalamaz.

Bu vizenin iptal olma durumu var mı? Varsa hangi koşullarda iptal edilebiliyor?
ABD’de kaldığı süre boyunca L-1 vizesi sahibi yasal olmayan bir istihdam/görev’de bulunamaz. Bunun anlamı şu; çalışan L statüsünde ancak vize için başvuran işverenin işyerinde ve başvuruda belirtilen kapasitede çalışabilir. L-1A için müdür, idareci veya yönetici kapasitesinde, L-1B için ise uzmanlaşmış bilgi sahibi çalışan kapasitesinde çalışabilir. Kısaca L-1 vizesi gerekliliğini yerine getirmeyen ve ihlal eden çalışan vizesinin iptal edilip ülke dışına çıkartılma riski ile karşı karşıyadır.

Bunun yanısıra L-1 vizeli çalışanın çeşitli suçları işlemesi halinde ve/veya yerel, eyelet veya federal seçimlerde oy kullanması durumunda da vizesinin iptal edilip, yurtdışına çıkartılması söz konusu olabilecektir.

Ancak izin verilmiş istihdamla ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla USCIS’in açık ve sarıh iznine ihtiyaç olmaksızın L-1 vize sahibi aynı zamanda akedemik bir kuruma devam edebilir.

Hukuki meselenizin ilk baslangicinda degerlendirilmesi icin lutfen bizimle irtibata geciniz.

 

 

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.