K1/K2 NİŞANLI VİZESİ

gy3K1/K2 NİŞANLI VİZESİ

Sık sık maruz kaldığım sorulardan birisi de şu: ABD vatandaşı ile nişanlanan yabancı bir kişi ABD’de evlenmek üzere vize alabilir mi? Sorunun kısa cevabı “evet”tir ancak gerekli şartların varlığı halinde mümkündür. Bütün detay ve incelikleri, ve her özel durumu kapsayan nüansları bu yazıda kapsamak elbette imkansız. Ancak genel bilgi niteliğinde şunlar söylenebilir: ABD vatandaşı bir kişi, yabancı ülkedeki nişanlısının ABD’ye evlenmek için gelmesini teminen ona sponsor olabilir. Bu duruma uygun vize, göçmen olmayan vize kategorisindeki K1 vizesidir. ABD’ye B1/B2, (turist) vizesi, ile gelip ABD vatandaşı ile tanışıp evlenenler tabii ki oluyor. Ancak bu kişiler birbirlerini ABD’ye gelmeden önceki sürede tanıyorlarsa, bu taktirde turist vizesi ile gelip fikirlerini burada değiştirip evlenmeleri halinde yasal oturum izni (yeşil kart) için başvurduklarında son derece dikkatli olmalıdırlar. Çünkü ABD’ye evlenme niyetiyle gelmiş olacağı varsayımıyla/karinesiyle karşılaşıp, turist vizesini kötüye kullanma iddiasını savunma durumunda kalabilir, ve bunun neticesinde evliliğe bağlı yeşil kart alma hakkını kaybetme tehlikesiyle karşılaşabilirler. ABD vatandaşı nişanlınız ile ABD’de evlenmek üzere ve bu niyetle bu ülkeye gelebilmenin yasal/doğru vizesi, bu sebeple, K1 vizesidir.

Nişanlı vizesinin alınmasından, yabancı nişanlının ABD’de evlenip yasal oturum izni, yeşil kart, almasına kadar geçen dönemi hukuki şartları ve işlemlerinin zamanlaması itibariyle dört aşamada anlamak lazım:

1nci Aşama: ABD vatandaşının yabancı nişanlısı adına Amerika’daki Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu’nun (USCIS) işlem merkezine başvurusu (Form I-129F). Bu process, duruma göre, 3 ila 5 ay arasında sonuçlanır. K1 nişanlı vizesi için gereken temel şartlar şunlardır:

  • Nişanlısı için başvuran kişi ABD vatandaşı olmalıdır.
  • Nişanlı çift, nişanlılık vizesi için başvurunun yapılmasından önceki son iki yılda şahsen tanışmış olmalıdır. (Son 2 yılda tanışma şartı, eğer nişanlılardan birinin yabancı kültür ve sosyal pratiğinin katı yerleşik örf ve adetlerine aykırı ise, ya da taraflar için aşırı derecede güçlük yaratacaksa, önceden tanışma şartı aranmayabilir)
  • Nişanlı çift, yabancı nişanlının ABD’ye giriş yapmasından itibaren 90 gün içinde evlenme niyetinde olmalıdır.
  • ABD vatandaşının, nişanlısını ekonomik olarak destekleyebilecek kadar (yani evlendikten sonra kaç kişilik aile olacaksa o kadar kişiye karşılık gelen federal asgari geçim sınırının %125’inden daha fazlasını) kazandığını gösterebilmesi gerekmektedir. Federal asgari geçim sınırı rakamları her yıl Ocak ayında yayınlanır. (U.S. Department of Health and Human Services –Poverty Guidelines) Eğer ABD vatandaşı nişanlının geliri federal asgari geçim sınırlarının altında ise, yeşil kart sahibi, ya da ABD vatandaşı olan 18 yasından büyük, Amerika’da yasayan, başka bir yan destekçinin kefil olması gerekecektir.

Doğum bilgileri, göçmenlik statüsü, önceki evlilikler, boşanmalar gibi hayati olayları tevsik eden belgelerin yanısıra, nişanlı çiftin şahsen tanıştıklarını, nişanlılığın ve evlilik niyetinin gerçek, yani “bona fide” (dürüstçe, iyi niyetle) olduğunu gösteren deliller, belgeler de sunulmalıdır. Genel bir kural olarak, bu aşamada belgeleriniz, delilleriniz ne kadar kuvvetli olursa, bundan sonraki aşamalar çok daha pürüssüz ve kolay geçecektir. ABD vatandaşı nişanlının başvurusuna ekleyeceği delillere örnek olmak üzere şunları sayabiliriz: Daha önce şahsen tanıştıklarını gösteren; uçak biletleri, otel faturaları, fotoğraflar, çiftin aile ve arkadaşları ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, nisan yüzüğü ve evlilik niyetiyle yapılan benzeri harcamaların fişleri, faturaları, aralarındaki iletişimi gösteren email, mektup, tebrik kartı kopyaları (hala gönderen varsa!), nişanlıların yeminli beyannameleri (affidavit), aile ve arkadaşlarının yeminli beyannameleri, düğün planları. Elbette bunlar örnek olarak verilmiştir. En iyi belge ve deliller, her durumun ayrı ayrı özelliklerine uygun analiz edilip, değerlendirilip ibraz edilmelidir.

2nci Aşama: Amerikan Konsolosluğu/Elçiliği’nde K1 Nişanlı Vizesinin Tatbik edilmesi/Alınması. USCIS’in başvuruyu kabul kararı vermesinin ardından dosya, ABD dışındaki mülakatların düzenlenmesine yardım eden başka bir işlem merkezi olan Ulusal Vize Merkezi’ne (National Visa Center “NVC”) transfer edilir. NVC bu meseleyle ilgili, konsolosluktaki yönetim ve evrak işlerini düzenler. Bu işlem şu sıralar 4-6 hafta sürüyor. NVC, meseleyi ABD Konsolosluk veya Büyükelçiliği’ne yolladığı zaman, ABD vatandaşı nişanlıyı mektupla durumdan haberdar eder.

K1 vizesi için başvuran nişanlının 21 yasından küçük ve evli olmayan çocukları için de K2 vizesine başvurulabilinir. Bu durumda her bir K vizesi için ayrı başvurulmalı ve ayrı vize başvuru ücreti ödenmelidir.

Konsolosluktaki bu başvuru paketinde, nişanlı, diğer dokümanların yanısıra, göçmen olmayan vize başvurusu formu, fotoğraflar, sağlık raporu, 16 yasından itibaren 6 aydan fazla yaşadığı yerlerden alacağı polis belgesi ve ABD vatandaşı nişanlının ve –gerekirse- kefilin vereceği İ-864 Form (Affıdavit of Financial Support) ile başvuracaktır.
Yabancı nişanlının konsoloslukta yapılacak mülakata gelmesi (yalnız başına, ya da ABD vatandaşı nişanlısı ile birlikte) gerekmektedir. Bu mülakatta gerek ibraz edilen deliller ve gerekse (genellikle), ilişkinin gerçek/dürüst (bona fide) olduğu yönüyle ilgili, sorular beklenmelidir. Bizim üstlendiğimiz ve temsil ettiğimiz K1 vize başvurularındaki tecrübemize göre, 1nci aşamada, yani Form I-129F ile birlikte, verilen deliller ne kadar tam ve eksiksiz olursa, bu aşamada mülakatı yapan memurun ilişkinin doğasını kavraması ve hakkında olumlu bir karara varması o kadar kolay olmaktadır. Bu sayede mülakat da hem daha kolay hem de daha hızlı ilerlemektedir.

Yabancı nişanlının pasaportuna ABD Konsolosluğu tarafından K1 nişanlı vizesi verildikten sonra, nişanlı K1 statüsü içinde ABD vatandaşı sponsor ile evlenmek niyetiyle ABD’ye giriş yapabilir. K1/K2 vize mührü genellikle 90 gün için vurulur ve basım tarihinden itibaren en fazla 6 ay geçerlidir, yani vize sahipleri son kullanma tarihinden önce ABD’ye seyahat etmelidirler. ABD’ye girişte, gümrük ve sınır görevlileri (U.S. Customs and Border Protection) vizeyi 90 için belirler, bu sebeple pasaporttaki mühür ile girişteki mühür arasında (I-94) bir fark oluşabilir. Ancak kanun, evliliğin ABD’ye girişten itibaren 90 gün içinde yapılmasını gerektirmektedir.

3ncü Aşama: K1 statüsünden, yasal oturum izni “yeşil kart” statüsüne geçme (Adjustment of Status): Yabancı, ABD’ye K1 vize statüsü ile giriş yaptıktan sonra ABD vatandaşı nişanlısı ile ya 90 gün içinde evlenmelidir, ya da ABD’den ayrılmak zorundadır. Evlilikten sonra, nişanlı statüsünü düzeltmek için, yani yeşil kart için başvurabilir. (Form I-485). Şu an itibarıyle bu başvurular, yerine göre küçük değişiklikler göstermek suretiyle, ortalama 5 ay civarında sürüyor. Bu arada tekrar önemle belirtmek gerekir ki, ABD’ye girişten sonra evliliğin akt’edilmiş olması tek başına, yabancı kişinin ABD’deki göçmenlik statüsünü düzeltmeye/değiştirmeye yeterli değildir. Bunun için, ek başvuruda bulunulmalıdır. Göçmenlik statüsünün -K1 vizesinden, green card’a- düzeltilmesinden önce yabancı nişanlı çalışma izni için (Employment Authorization Document “EAD”) ve bekleme süresince seyahat etmesine imkan veren izin için (Advance Parole “AP”) başvurabilir. Her iki izin de genellikle 2-3 ay içinde verilmektedir.

4ncü Aşama: Bir çok durumda evliliğe bağlı verilen yasal oturum izni statüsü (yeşil kart), 2 yıl için verilir. 2 yılın sonunda nihayet bu “şartların” kaldırılması için başka bir başvurunun yapılması gerekmektedir (Form I-751). Bu başvurunun zamanlaması son derece kritiktir; şartlı olarak 2 yıl için verilen yeşil kartın zamanının bitmesinden 90 gün önce başvurunun yapılması gerekmektedir. Şartlar kaldırıldığında, UCSIS 10 yıl için geçerli olacak yeni yeşil kartı verecektir. Bir çok yeşil kart sahibi yabancı 10 yıllık yeşil kartın süresi dolmadan ABD vatandaşlığına geçmektedir. Ayrıca ABD vatandaşlığına başvurmak yerine, yeşil kart da yenilenebilir. Takipeden bu yenilemelerde artık evliliğin geçerli, gerçek olduğu (bona fide) aranmaz.

Hukuki meselenizin ilk başlangıcında değerlendirilmesi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.