Form I-601, Amerika’ya giriş yasağından muafiyet/afedilme başvurusu nedir?

Waiver2.Form I-601, Amerika’ya giriş yasağından muafiyet/afedilme başvurusu nedir?

Eğer başvuran daha önce Amerika’dan sınır dışı /deport edilmişse, veya sınır dışı davasında gönüllü olarak çıkış yapma süresini geçirdikten sonra çıkış yapmışsa, bu taktirde giriş yasağından muafiyet başvurusu farklı bir özellik gösterir ve farklı şartlara tabidir. Bu konumuzdan farklı ve kullandığı form’un adı ile atfedilir; I-212 Muafiyet/Affedilme başvurusu.

Amerika dışında iken, Amerika’ya girme yasağının olduğu, vize mülakatında başvurana bildirilmişse, giriş yasağından muafiyet yani affedilme için başvurmak bazı hallerde I-601 Muafiyet/affedilme başvurusu ile mümkün olabilir.

Amerika’da 1996 tarihli “Yasadışı Göçmenlik Reform ve Sorumluluk Kanunu” göçmenlik statüsünün ihlaline yönelik çeşitli ihlallere üç yıl ve on yıl olmak üzere Amerika’ya giriş yasağı getirdi. Geniş olarak uygulanan bu yasaklar, Amerika’da ailesi bulunan göçmenleri fazlasıyla etkilemekte ve yasal oturum iznine (yeşil kart) başvurabilme şartlarını zora sokmaktadır.

Üç yıllık giriş yasağı sürekli olarak 180 gün (6 ay) dan fazla, fakat 1 yıldan az süre ile yasadışı olarak Amerika’da bulunan ve (vize süresinin bitmesinden sonra) kendi rızası ile ülkeden çıkış yapan kişilere uygulanır. Bu yasak, kişi Amerika’dan çıkış yaptıktan sonra işlemeye başlayan bir yaptirimdir ve dolayısıyla ABD vatandaşı ile evlenen ve başvurusunu Konsolosluk’tan yapan kişilere de uygulanır.

On yıllık giriş yasağı ise Amerika’da yasadışı olarak, toplamda 1 yıl veya daha fazla bir süre bulunan ve kendi rızası ile ülkeyi terkeden kişilere uygulanır. Süre toplamda hesaplanır, yani bu demektir ki Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) bu sürenin hesaplanmasında değişik zamanlarda yapılan giriş ve kalışlardan kaynaklanan yasadışı kalışların toplamını dikkate alır. On yıllık giriş yasağı da Amerika’dan çıkış yaptıktan sonra işlemeye başlayan bir yaptırımdır, dolayısıyla Amerikan vatandaşı ile evlenen ve konsolosluktan başvurusunu yapan kişilere de bu giriş yasağı uygulanır.

Kişinin yasadışı kalması (1) Amerika’ya vizesiz ve kaçak olarak giriş yapması (2) Form I-94 un son tarihinde, yani vizesinin bitiş tarihinde, ülkeden çıkış yapmaması, veya (3) yetkili kurumlar tarafından göçmenlik statüsünü ihlal ettiği kendisine tebliğ edilmesi durumunda işlemeye başlar.

Göçmenlik işlemlerinde sahtekarlığa, hileye başvuranlar, maddi ve önemli konuları bilerek yanlış temsil eden ve tanıtanlar ise –başvuruda sahte veya üstünde tahrifat yapılmış belge vermek gibi- giriş yasağından muafiyet almadıkça, yani afedilmedikçe, Amerika’ya giris yapmaktan yasaklanırlar.

Giriş yasağından Muafiyet/Affedilme Başvurusu:
Amerika’ya ömür boyu giriş yasağı ile ilgili muafiyet/afedilme başvurusu ise ancak çok özel hallerde  mümkün olabilir. Bu durumda dahi muafiyet başvurusunda başarılı olmak son derece güctür.

Üç ve On yıllık giriş yasağından muafiyet başvurusu, (I-601 Waiver) Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’na yapılır. Giriş yasağından muafiyet/afedilme için başvuracak kişinin başvurusunun kabul edilmemesi halinde, Amerikan vatandaşı veya yasal oturma iznine (yeşil kart) sahip olan eşi ya da ana/babasının aşırıcı derece zorluk çekeceğinin ispat edilmesi gerekir. Muafiyet/afedilme başvurusundan kimlerin yararlanabileceği sınırlandırılmıştır. Bir şartı da başvuranın daha önce Amerika’dan sınırdışı edilmemiş olmasıdır ki böyle bir durumun varlığı halinde başvurulacak yöntem farklı olacaktır (I-201 Waiver)

I-601 Affedilme başvurusunu düzenleyen hükümlerin en önemli anahtar terimi “aşırı derecede zorluk” dur (extreme hardship). Bu kapsama giren durumlarda, yani Amerikan vatandaşı ya da yasal oturum iznine sahip anne veya baba ya da eşe sadece gerçek ve muhtemel zarar söz konusu olduğu durumlarda ancak afedilme ve giriş yasağının kaldırılması mümkün olabilir. Amerika’ya giriş yasağının doğal sonucu olan ayrılık, finansal zorluklar ve benzeri sebepler çok daha önemli etkiler yaratmadığı sürece affedilme başvurusunun kabul edilmesine haklı neden oluşturmaz. Bu sebeple başvuranların mümkün olduğu kadar çok belgeye dayanan delil ile başvurularını desteklemeleri gerekir. Afedilmemeleri halinde Amerikan vatandaşı ya da yeşil kart sahibi eş veya anne ya da babasının aşırı derecede zarar göreceği, zorluk çekeceği ispatlanmalıdır.

“Aşırı derecede zorluk/müşkül olma” halinin tespitinde hangi faktörlerin diğerlerinden daha inandırıcı olacağı her meselenin özelliğine göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ancak genel olarak hangi tip faktörlerin Amerikan vatandaşı eş ya da ebeveynin aşırı derece zorluk yaşayacağının değerlendirilmesinde göz önüne alınacağına örnek olması bakımından şunları saymak mümkündür:
a-Sağlık. Sağlık konusunda halihazırda devam eden ve özel uzmanlık gereken tedavi ve ülkenizde bu imkanların olmaması ya da kalitesinin farklı olması, tedavi için gereken süre, hastalığın uzun ya da kısa vadeli olması gibi faktörler.
b-Finansal Değerlendirme: Gelecekte iş bulabilme imkanı, yaşam standartlarında meydana gelmesi muhtemel düşme, lisans gerektiren profosyonel bir mesleği yapamayacak olma, ailenin diğer bireylerine bakmanın getireceği ek finansal yük ve benzeri faktörler.
c- Eğitim: Hali hazırdaki eğitim programında meydana gelecek kesilme, düşük kalite ve limitli eğitim opsiyonları, yabancı dilde ve kültürde eğitim yapılacak olması sonucu meydana gelecek zaman kaybı gibi eğitime ilişkin faktörler.
d- Amerika’da yakın akrabaların bulunması, ailelerin bölünmesi, ayrılacak olanların yaşları gibi faktörler.

Nihayet, kültürel, dil, din ve etnik engeller, geçerli cezalandırılma korkusu ve sosyal enstitülere erişim imkanın olmaması gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

Başvuruların sonuçlanmasında USCIS tarafından hedeflenen süre 6 aydır. Başvurular genelde bu süre içinde sonuçlandırılmaktadır ancak daha karmaşık durumlar içeren başvurular daha uzun sürebilmektedir. Başvuru ücreti avukatlık ücreti hariç $585 dir. Ancak başvuru ücreti her an değişebilir, başvuru zamanındaki  ücretleri ofisimizden öğrenebilirsiniz.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda USCIS, giriş yasağından muafiyet/affedilme talebinin kabul edildiğini başvuru sahibine bildirir ve vizenin verilmesi hususunu ilgili Amerikan Konsolosluğu’na tebliğ eder. Başvurunun reddedilmesi halinde ise, yazılı red kararı başvurana bildirilir ve vize verilmez. USCIS’in red kararına karşı temyiz yolu açıktır.

Hukuki meselenizin ilk başlangıcında değerlendirilmesi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.