E-2 Yatırım Vizesi Başvuranları İçin “Önemli Miktar Yatırım” Tanımı

3E-2 Yatırım Vizesi Başvuranları İçin “Önemli Miktar Yatırım” Tanımı

E-2 yatırımcı vizesi, Amerika’da iş kuran kişilerin ilk aklına gelen vize tercihidir. Bu vize türü, yenilenmesinde herhangi bir limit olmadığı için, süresiz olarak yenilenebilmesi avantajıyla son derece caziptir. Göçmen olmayan L-1 ya da H-1B vizelerinde olduğu gibi 5-7 yıllık sınırlamalar E-2 vizesinde sözkonusu olmadığı için, visa statüsü yatırım yapılan girişim faal olduğu sürece sonsuz olarak uzatılabilir.

Yeteneğini, vasıf ve becerilerini ve nihayet yatırım parasını Amerika’ya getirmek için hevesli ve istekli E-2 vizesi girişimcisinin, bu vize ile ilgili karşılaşacağı en önemli soru şudur: Ne kadar tutarında yatırım yapılmalı? E-2 vizesi yatırım esasına dayalı bir vize olması sebebiyle, yatırım, işin başarısı için kuşkuya yer vermeyecek şekilde, adanmış/taahhüt edilmiş olmalı ve söz konusu iş, spekülatif yani kuramsal ve süpheli olmamalıdır. Daha başka bir ifade ile yatırım yapılan iş, başarılı olma şansının yüksek olmasını temin etmek bakımından yeterli sermaye ile fonlanmış olmalıdır. Federal mevzuatta, kesin bir para tutarı belirtilmemiş, ancak onun yerine “substantial/önemli miktar” yatırım ifadesi kullanılmıştır.

Yatırımın “önemli miktar” olup olmadığının belirlenmesinde orantıya bakılır. Toplam yatırım miktarının, bir işi/işletmeyi işletmek ya da kurmak için gerekli olan paraya olan oranına bakılarak yatırımın önemli olduğu varsayılır. Başka bir ifadeyle, eğer bir yatırım, yapılacak işin başarılı olabilmesi için gereken fonun %100’ü ise, yapılan yatırım önemli miktardadır. Ancak bir çok E-2 vizesi başvuruları %100’den daha az bir oranda yapılan yatırımları içerebiliyor ve yatırımın “önemli miktar” olup olmadığı ters orantılı bir ölçüyle değerlendirilebiliyor. Yani, E-2 vize konusu işi işletmek ya da sıfırdan kurmak için gereken para azaldıkça, “önemli miktar’ şartını yerine getirecek sermaye oranı da artacaktır. Örneğin $100,000 ya da daha az gereken bir işletme için, tipik olarak yatırımın %100’unun yapılmis olmasi sarti aranır. Öte yandan bunun aksi olarak, $1Milyon’lık bir iş için yapılacak $700,000’lik yatırım yani %70’i, işin önem ve büyüklüğü gözönüne alınarak, önemli miktarda yatırım şartını yerine getirebilecektir.

Bahsettiğimiz oranın yanısıra, Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS), E-2 vizesi içeriğiyle ilgili olarak, “önemli miktar yatırım” değerlendirilmesini yaparken, yapılacak işin mahiyetini de dikkate alıyor. Örneğin, makina üretimi yapacak bir işletmenin kuruluşu için milyonlarca dolar gerekebilir. Öte yandan, en önemli değeri E-2 yatırımcısının bilgi, beceri ve yeteneğinden kaynaklanan, servis sektöründe faaliyet gösterecek teşebbüslerin işletilmesi veya kurulması için ise daha az fon gerekebilecektir.

Tipik olarak E-2 yatırımları $100,000-$150,000 aralığında beklense de, yapılacak işin mahiyetine göre $70,000-$80,000 yatırımla E-2 vizesinin “önemli miktarda yatirim” şartını yerine getirmek mümkün olabilecektir. Ancak bütün başaralı E-2 vizesi başvurularının en temel ortak unsurları dikkatlice hazırlanmış bir iş planı ve hukuki analizinin eksiksiz yapıldığı açıklayıcı talep yazısıdır. Yatırım yapıp ABD’ye taşınmayı planlamadan ve bu yolda bir taahhüde girmeden önce, iş planlarınızı, mesleki deneyimlerinizi, mali durumunuzu ve göçmenlik hedeflerinizi E-2 konusunda deneyimli bir ticari göçmenlik avukatı ile mutlaka ayrıntıları ile görüşün, tartışın.

Hukuki meselenizin ilk başlangıcında değerlendirilmesi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.