ABD‘ye Giris Yasaklarindan Muafiyet Basvurusu Form I -212

7244695548_3f71173129_zABD‘ye Giris Yasaklarindan Muafiyet Basvurusu Form I -212

I-212 Muafiyet/Afedilme: Amerika’dan deport, sınırdışı edildikten sonra tekrar Amerika’ya giriş yapma izni için başvurma:

ABD’den sınırdışı edilen kişilerin ilk sorduğu soru çoğunlukla “ne zaman geri dönebilirim” oluyor. Amerika’dan deport edilen, sınırdışı edilen kişiler şartlara ve sınırdışı edilme nedenlerine göre tipik olarak 5,10 ya da 20 yıl süre ile Amerika’ya girme yasağı ile karşılaşırlar. Bu sürede, yani giriş yasağı müddetince, Amerika’ya giriş yapabilmek için, I-212 muafiyet/afedilme (giriş için tekrar başvuru) yapılmalıdır. Başka bir nedenden dolayı (örneğin vize süresinin bitmesinden sonra Amerika’da yasadışı olarak kalmış olmak gibi) Amerika’ya giriş yasağı bulunan başvuru sahibi muhtemelen I-212 muafiyet/affedilme başvurusu ile birarada I-601 muafiyet/affedilme başvurusu da yapacaktır.

I-212 muafiyet/afedilme başvurusu, başvuru sahibinin özel şartlarına bağlı olarak, ya vizeyi verecek Amerikan Konsolosluğuna, ya da orijinal sınırdışı kararını veren bölgede bulunan Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosuna yapılır. Başvurunun kabul edilip edilmemesi, karar verme mekanizması içindeki görevli memurun son derece geniş taktir yetkisine bağlıdır. Çok defa, kararın olumlu olması için Amerikan Konsolosluğunda mülakatı yapan konsolosluk memurunun lehte tavsiyesine ihtiyaç olacaktır. Başvurunun başarısı özel durumun bütün şartlarının eksiksiz hukuki analizinin yapılmasını, göçmenlik kanunları ve muafiyet/afedilme politikalarındaki hukuki düzenlemelerin ve nüanslarının çok iyi bilinmesini gerektirir, bu nedenle konusunu iyi bilen bir göçmenlik hukuku avukatı ile çalışılmasını tavsiye ederim. Ayrıca, sınırdışı edilme nedenlerinin ve giriş yasağı süresinin saptanması bakımından, sınırdışı edilme davası ile ilgili mahkeme kayıtlarının elde edilmesi gerekecektir. Bunun yanısıra I-212 muafiyet/afedilme başvurusunda mülakata çok iyi hazırlanıp gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamak başvurunun başarısı için son derece önemli. Sonuç olarak, I-212 muafiyet (I-212 Waiver) başvuru paketini eksiksiz hazırlamadan hiç bir suretle Amerikan Konsolosluğundan randevu almayın.

Bu başvurunun kabul edilmesi için genel kriter; tatminkar ve lehte faktörlerin, aleyhte/elverişsiz faktörlerden daha ağır gelmesi gerekliliğidir. Belirli aile bireylerinin başvurması gibi bir gereklilik yok, muafiyet/afedilme başvurusu her bir duruma göre ayrı ayrı değerlendirileceği için, toplayabileceğiniz ilgili bütün deliller göz önüne alınacaktır. Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) başarılı bir başvuruda; kanunlara saygılı ve iyi ahlak sahibi olmak, Amerika’ya yakın aile ilişkileri ile bağlı olmak ve aile bireylerine karşı sorumluluklarının olması, yabancıya, başvuru sahibine işverenine ya da ailesine yaratacağı olağandışı zorluklar, başvuru sahibininde düzelme ya da rehabilitasyon olduğunu tevsik eden belgeler, deport edilme/sınırdışı edilme üzerinden hatırı sayılır bir zaman geçmiş olması, gibi faktörleri dikkate alacaktır.

Buna karşılık, Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu başvuranın Amerikan Göçmenlik kanunlarına riayet etmemesini, ya da bu ihlalleri birden çok kez yapmış olmasını ve buna rağmen karekterinde herhangi bir düzelme göstermemesini son derece olumsuz bir faktör olarak değerlendirecektir. Bunun yanısıra iyi bir ahlak sahibi olmamak ve Amerika’ya yakın aile bağı bulunmamak, ya da daha önce Amerika’da çalışma vizesi bulunmadan çalışmak aleyhte faktörler olarak değerlendirilecektir.

Hukuki meselenizin ilk başlangıcında değerlendirilmesi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.