L-1 Vizesi Şartlarını Sağlayan Şirketler

An English version of this article is also available: L-1 Visa Qualifying Organization

gy_8L-1 vizesi bağlamında ele alındığı zaman, A.B.D.’ye çalışanlarını L-1 vizesi ile göndermek isteyen yabancı şirketlerin bir A.B.D. şirketi ile özel bir bağı olması gerekmektedir. A.B.D. ofisi ve yabancı işletme hem ortak mülkiyeti hem de aynı idareyi paylaşmaya devam etmelidir.

Ya aynı şirket olmalı ya da aralarında birbirlerine ana şirket, şube, bağlı şirket veya alt kuruluş olma gibi bir alaka olmalıdır. Bu kavramların tanımları oldukça hassas olup hem yabancı hem de Amerikan kuruluşun ortaklık yapısını detaylıca analiz etmeyi gerektirir.

Ana şirket alt kuruluşları olan bir firma, şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.
Şube aynı kuruluşun farklı bir yerde bulunan operasyonel bir birimi veya ofisi anlamına gelir.
Alt kuruluş bir ana şirketin, doğrudan veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip olup idare ettiği, eğer yarı yarıya ortaklık söz konusu ise yarısına sahip olup diğer ortakla eşit idare ve veto hakkına sahip olduğu ya da yarısından azına sahip olmasına rağmen fiiliyatta idare ettiği bir kuruluştur.
Bağlı şirket ise;
1. Aynı ana kuruluş veya kişinin sahip olduğu ve idare ettiği iki alt kuruluştan biri, veya
2. Aynı kişilerden oluşan bir grubun sahip olduğu ve idare ettiği, gruptaki her bir kişinin her ikisinde de tam olarak eşit hisseye sahip olduğu iki tüzel kişilikten biri.

Bir tür sözleşme ilişkisi (ör. lisanslama, franchising) genellikle L tipi vize için gerekli olan ilişkiyi kurmak için yeterli olmamaktadır. Vizeden yararlanma hakkı yaratan ilişki belgelenmiş kanıtlar ile sağlanmalıdır.

Kurumunuz L vizesi için uygun mu? Bize ulaşın ve danışmak için randevu alın.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.