Çifte Vatandaşlık, Çift Milliyet

An English version of this article is also available: Dual Citizenship, Dual Nationality

Dual CitizenshipÇifte vatandaşlık kavramı, bir kişinin aynı anda iki ülkenin vatandaşı olması anlamına gelir. Her ülkenin kendi politikalarına dayanan kendi vatandaşlık yasaları vardır. Kişiler, kendi seçimleri yerine kanunların kendiliğinden işlemesi nedeniyle çift milliyete sahip olabilirler. Örneğin, A.B.D. vatandaşı ebeveynlerin yabancı bir ülkede doğan çocuğu hem Amerikan vatandaşı hem de doğduğu ülkenin vatandaşı olabilir.

Bir A.B.D. vatandaşı evlilik yoluyla yabancı ülke vatandaşlığı edinebilir veya sonradan A.B.D. vatandaşlığına alınan bir kişi doğduğu ülkenin vatandaşlığından çıkmayabilir. A.B.D. yasaları çifte vatandaşlığa atıfta bulunmamakta ve kişilerin iki vatandaşlık arasında tercih yapmasını gerektirmemektedir. Ayrıca, kendiliğinden başka bir ülkenin vatandaşlığına hak kazanan kişiler A.B.D. vatandaşlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmazlar. Fakat, başvuru yoluyla başka bir ülkenin vatandaşlığına hak kazanan bir kişi A.B.D. vatandaşlığını kaybedebilir. Kanunlar A.B.D. vatandaşlığını kaybetmek için kişinin yabancı ülke vatandaşlığına gönüllü olarak, özgür iradesi ile, A.B.D. vatandaşlığından ayrılma niyetiyle başvurmasını mecbur kılar.

Niyet kişinin ifadeleri ya da davranışları ile gösterilebilir. A.B.D. Hükümeti çifte vatandaşlığın var olduğunu kabul etmekte, ancak yaratabileceği sorunlar nedeniyle teşvik etmemektedir. Diğer ülkelerin çifte vatandaş olan A.B.D. vatandaşları üzerindeki talepleri Amerikan yasaları ile çelişebilir ve çifte vatandaşlık A.B.D. Hükümetinin yurtdışındaki vatandaşlarına yardım etme çabalarını engelleyebilir. Genellikle, çifte vatandaşın fiziksel olarak bulunduğu ülke bu kişinin ülkesine sadakatiyle ilgili daha güçlü beklentiler içerisinde bulunmaktadır.

Fakat, çifte vatandaşlar hem A.B.D.’ye hem de diğer yabancı ülkeye sadakat göstermek zorundadır. Bu kişiler iki ülkenin de kanunlarına uymak zorundadır. Her iki ülke de, özellikle kişi daha sonra bir diğerine seyahat ederse, kendi yasalarını uygulama hakkına sahiptir. Çifte vatandaşlar da dahil olmak üzere çoğu A.B.D. vatandaşı ülkeye girerken ve ülkeyi terk ederken bir A.B.D. pasaportu kullanmak zorundadır. Çifte vatandaşların diğer yabancı ülkede ise girerken ve çıkarken oranın pasaportunu kullanması gerekebilir. Yabancı pasaport kullanımı A.B.D. vatandaşlığını riske atmaz. Çoğu ülke kişilerin vatandaşlıktan çekilmesine veya vatandaşlığı kaybetmesine izin vermektedir.

Vatandaşlık kaybı ile ilgili bilgi, ilgili ülkenin A.B.D.’deki büyükelçilik ve konsolosluklarından edinilebilir. Amerikan vatandaşları A.B.D. vatandaşlığından yurt dışındaki A.B.D. büyükelçiliklerinde ve konsolosluklarında uygun şekilde çekilebilirler.

“US State Department Services Dual Nationality.”travel.state.gov. the Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State. Web. 31 Mart 2013.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.