İflas bildirimleri kredi raporlarınızda ne kadar süreyle kalır?

An English version of this article is also available: How long the bankruptcy filing information will stay on your credit reports?

Credit Reportİflas bilgilerinin kredi raporlarında kalış süresi Adli Kredi Raporlama Yasası (Fair Credit Reporting Act, FCRA) ile belirlenmektedir. FCRA, kredi kayıt bürolarının (‘kredi raporlama ajansları’ olarak da bilinir) kredi raporlarında iflasları 10 seneye kadar ibraz etmelerine izin vermektedir.

Büyük kredi raporlama ajanslarının, FCRA’ya bağlı kalmaksızın iflas bildirimi raporlamalarında uyguladıkları kendilerine has politikaları bulunmaktadır. Teamüle göre, Chapter 7 iflasları davanın açıldığı günden itibaren 10 sene süreyle kişinin kredi raporunda kalır. Buna karşın, Chapter 13 iflasları genellikle davanın açıldığı tarihten itibaren 7 sene kişinin kredi raporunda kalmaktadır. Açıklık getirmek gerekirse, 5 yıllık bir Chapter 13, planı tamamlandığı takdirde iflas davası kişinin kredi raporunda davanın sonuçlanmasından sonra yalnızca 2 yıl daha kalacaktır.

Bunun yanında, federal mahkeme kayıtlarının daha eski dava kayıtlarını içerebileceği de unutulmamalıdır. Kişinin kredi raporu, borçlunun borçlarından kurtulması (iflasın kapanması) durumuna bakılmaksızın iflas davası ile ilgili kaydı içerecektir; dolayısıya iptal edilen ya da edilmeyen iflas, kredi raporlarında 7 ila 10 seneye kadar kalacaktır. İflas kanunları karmaşık olduğu gibi günden güne değişmekte ve anlaşılması zor hale gelmekte, dava usulüne ait atılması gereken adımlar son derece karmaşık bir hal almaktadır. Bu karmaşıklığı anlayabilen yetkin bir avukat, kişiye kişinin kendine özgü durumunu göz önüne alarak tavsiye ve rehberlik sunabilir ve kişiye uygunluğundan emin olacak şekilde davayı sürdürebilir.

Bununla birlikte, iflas davasının kredi raporunda görülebilmesi, kişinin bu sure içerisinde kredi skorunu artırmak için adımlar atamayacağı anlamına gelmemektedir: Kredi raporları rutin olarak kontrol edilmeli (her 6 ayda bir raporların bir kopyasının alınmasını öneriyorum). İflastan düşen her bir kalemin silindiğinden ve başka hatalar olmadığından emin olunmalıdır. Bunlarla beraber, bir veya daha fazla teminatlı kredi kartı edinip bunların ödemelerini sürekli ve zamanında yapmak kredi skorunun hızlı ve gözle görülür biçimde düzelmesini sağlayacaktır. Benzer şekilde, bir yıldan kısa bir süre içerisinde bankalar sizinle tekrar iş yapmak isteyecek ve size sağlayabilecekleri kredi limitini genişleteceklerdir. Bunun sebebi, borçlunun iflas davası sonucunda borçlarından kurtulmasının , gelecek kazançları eski borçlu taraflardan arındırmasıdır. Bazı kredi sağlayan kimseler, birkaç yıl daha iflas ilan edemeyeceğinizi ve bu durumda sağladıkları kredilerin iflas durumunda kullanılamayacağını bildikleri için temelde sizin daha az risk teşkil ettiğinizi düşünürler.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Gokhan Yazici

Gokhan Yazici is an experienced attorney and counsellor practicing in the state of New York. He is specialized in U.S. Immigration Law, Corporate & Business Law, Business Transactions, Commercial Litigation, International Trade & U.S. Customs Law. Mr. Yazici holds an LL.B. degree from Istanbul University Law School and an LL.M. degree from Temple University James Beasley School of Law.